Wat ik vergeet …

Door alle commotie rondom kanker, door alle schrikbeelden, oes & ahs merk ik dat ik heel makkelijk vergeet te leven. Ik wind me op over de eenzijdige beeldvorming, het fatalisme & de commercie erom heen. Misbruik van het woord wetenschap blijft me storen. Ik doe mijn best het van me af te laten glijden, er niet op te reageren. Toch lijkt het telkens iets donkers wakker te maken.

Ook merk ik dat ik gedachteloos ieder pijntje of ervaring toesta mijn onderbewuste in te seinen “foute boel“. Ik vergeet heel makkelijk daar liefdevol & vol leven op te reageren. Met aandacht …

Leven

Het hele herstel gaat voor mij over zacht worden. Over stromen, verbinding. Luchtig licht leven. Vast gezette gedachten & ideeën die – ongemerkt – hard geworden zijn los durven te maken & te laten. Aan de stroom mee te geven. Te onderzoeken, soms.

? Wetenschappelijk niet te meten bewijst niet dat het er niet is. Waarom hoor ik dat zo weinig tijdens debatten & in meningen?

Weten schep(t)
Kwantum

Alles over kanker, voeding, gezondheid & gedrag gaat vaak over “wetenschap”. Bewijzen, meten, zeker weten, vaststaande feiten. De wetenschap zoals ik die gebruikt zie mbt kanker, in de voedingsindustrie, de farmacie & wat ik steeds tegen kom op tv en in de krant zet – naar mijn idee – vast. Deze wetenschap schept niet, maar creëert starheid, angst & welles nietes. Deze wetenschappers gaan voorbij aan de quantum energie (of schrijf je kwantum?) en dat maakt ze voor mij juist zo ongeloofwaardig.

‘’Niets is vast, alles is beweging, is verandering. “Panta rhei, ouden menei” : Alles stroomt, niets is blijvend (Heraclitus)

‘’We bestaan niet uit wetmatigheden maar uit mogelijkheden!“

Lucy Sarink legt in haar -iedere zin is fijn- boek “Van strijd naar Overgave” heel helder en duidelijk uit wat Kwantum energie volgens haar eigenlijk is. Onderstaand deel ik Lucy Sarinks omschrijving en heb toestemming gekregen om haar hier ongeveer te mogen citeren. (In een hele hartverwarmende email liet ze me dat weten :)

‘’ Alle materie bestaat uit 99,9999999 procent “lege” ruimte. Wijzelf dus ook. Steeds verder inzoomend kom je via cellen, atomen, elektronen en quarks uiteindelijk in “leegte” terecht. “Leegte” in wetenschappelijke zin: Er valt niets meer te meten en te wegen.

Wat zich in deze ruimte bevindt is de “grondstof” van materie, van alles wat leeft, van alles wat “er is” en houdt zich niet aan de ons bekende natuurwetten.

Het bestaat uit “mogelijkheden”, uit golfjes energie die in en uit een door ons waarneembare bestaan floepen. Het meest bijzondere aan deze golfjes is dat ze zich aanpassen aan de waarnemer. De ene onderzoeker ziet dit, de andere dat. Het blijkt dat het bewustzijn van de onderzoeker de waarneming schept. Hopeloos lastig voor ons rechtlijnige verstand en ongelooflijk fascinerend wanneer je je realiseert wat dit betekent:We bestaan uit mogelijkheden en niet uit wetmatighedenHet leven, datgene waar we uit ontstaan en bestaan, is een veld van oneindige mogelijkheden

(Blz 28 / 29 – Van strijd naar overgave – Lucy Sarink)

Creëren

Oftewel: Onderdeel van alles, daar in mee bewegen & te vormen. Die combinatie is volgens mij “je leven leven”. Daarin zit mijn vrije keus, mijn verbinding, mijn overgave

Volgende week ga ik met de Touch of Matrix op bewustzijns reis. Loslaten wat nog hard is en verbinden met leven. Het zou weleens de perfecte overgang kunnen zijn van herstel naar opbouwen naar creëren :) in alle rust

‘’ The most important things in life aren’t things (lief kaartje van een vriendin)

Trefwoorden: Kwantum energie, wetenschap,

Extra linken enzo
Touch of Matrix:  door je te verbinden met het veld / de leegte laten blokkades of vaste gedachten los.
30 days of Yoga With Adriene: met haar leer ik op een prettige vrolijke manier door te ademen en soepel te maken. Ik ben al bij dag 22 :)
Een mooi kort filmpje van Bruce Lipton over Kwantum energie : Alles is dus energie, let niet op woorden maar op je gevoel » Bruce Lipton: Quantum & how we Communicate Through Energy
Lucy Sarink schreef  “Meebewegen met kanker, van strijd naar overgave” waarin ze je mee op ontdekkingsreis neemt langs vijf levensveranderende inzichten die haar hartgestuurde genezingsweg met zich meebracht. Het is zeker niet alleen voor mensen met kanker maar juist voor iedereen.